Historia Organistówki

Historia “Organistówki” w Rabce Zdrój

Organistówka to budynek zbudowany w 1860 roku. Pierwotnie stał obok kościoła w Olszówce i mieściła się w nim karczma. Proboszcz nie był zadowolony z takiego sąsiedztwa, również dlatego, że część dochodów zamiast na tacę w kościele trafiała na stół w karczmie. Sprawę pomógł rozwiązać proboszcz kościoła w Rabce. Odkupił budynek i przeniósł go do Rabki. Został on ponownie zmontowany na fundamentach budynku który stał tam wcześniej i był widoczny na mapach katastralnych wykonanych przez austriackich geodetów w 1844 roku.

Fundamenty budynku były wykonane bardzo niestarannie. Brakuje zachowania kątów prostych przez co budynek „Organistówki” musiał po przeniesieniu być pomniejszony.

Na narożniku południowo-zachodnim znajdują się oznakowania wykonane poprzez nacięcia na balach. Używano cyfr rzymskich, a na każdym narożniku nacięcia były skierowane w inną stronę. Na pozostałych narożnikach był brak tych oznaczeń, co sugeruje, że belki zostały tam skrócone. Na ścianie wschodniej po prawej stronie okna widać nacięcia IIII, tak więc belka która była narożną została przecięta i zamontowana w środku ściany.

Początkowo w budynku mieściła się szkolna sala lekcyjna, a w drugiej części zamieszkał organista. Z czasem szkoła przeniosła się w inne miejsce i cały budynek zajął organista. W 1978 roku budynek został przekazany na własność organiście Panu Skowrońskiemu. Do 2020 roku budynek przez 30 latach był opuszczony. W tym czasie w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar. Nadpaleniu uległy płazy, a ogień przez okno przedostał się na strych i częściowo spaleniu uległ dach.

W 2020 roku budynek zmienił właściciela, a w 2021 roku rozpoczęto remont budynku pod nadzorem konserwatora zabytków. Remont zakończono u schyłku lata 2022 roku.